Legal Area

Fossil's Diesel ON Privacy Policy

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DIESEL ON

Poslední aktualizace: 22. května 2023

Ve Fossil Group, Inc. („Fossil Group“, „Fossil“, „my“ nebo „nás“) (držitel licence Diesel S.p.A. na nositelná zařízení značky Diesel ON) si vážíme a chráníme vaše práva na ochranu dat a soukromí. Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje:

•Jaké osobní údaje shromažďujeme z aplikace Diesel ON, aplikací pro hodinky Diesel a zařízení Diesel a účely, pro které je používáme.

•Jaké osobní údaje předáváme třetím stranám.

•Vaše práva a jak je můžete uplatnit.

•Jak nás můžete kontaktovat.

1. Shrnutí

V následujícím textu vám poskytneme rychlý přehled o tom, jaké osobní údaje používáme, pro jaké účely a jaká máte práva. Další podrobnosti naleznete v příslušných částech níže.

1.1 Poskytování služeb

Osobní údaje o vás zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat celou řadu služeb a funkcí vaší aplikace Diesel ON, aplikací hodinek Diesel a zařízení Diesel. To zahrnuje údaje, které zadáváte při nastavování svého uživatelského účtu, a informace potřebné k získání specifických funkcí. Například pro měření vzdálenosti a tempa nebo výpočet spálených kalorií můžeme vyžadovat informace o vaší výšce, hmotnosti, tepové frekvenci a geografické poloze nebo vás můžeme požádat o vytvoření uživatelského jména a poskytnutí fotografie nebo avataru, abyste se mohli zapojit do funkce fitness výzvy. Pro další funkce nám můžete povolit přístup k vaší složce fotoaparátu, mikrofonu nebo seznamu kontaktů. (Další informace naleznete v částech 3.1–3.7 níže.)

1.2 Analytické údaje

My a naši poskytovatelé služeb sledujeme a provádíme analýzy používání aplikace, aplikací pro hodinky a zařízení (k určení, které funkce jsou používány častěji než jiné), abychom pochopili, jak se používají, a zlepšili je. (Další informace naleznete v části 3.8 níže.)

1.3 Marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít pro marketingové účely, abychom vám mohli poskytovat relevantní nabídky našich produktů a služeb. (Další informace naleznete v části 3.9 níže.)

1.4 Přístup k údajům ze strany příjemců

Naši poskytovatelé služeb a další společnosti skupiny Fossil (Fossil Group, Inc. a její přidružené společnosti a dceřiné společnosti) také přistupují k vašim informacím, aby vám mohli poskytovat služby a nakládat s vašimi údaji tak, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. (Další podrobnosti naleznete v části 5 níže.)

1.5 Vaše práva

Vaše práva mohou zahrnovat právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu a vymazání. Můžete také požádat o omezení a případně odvolání vašeho souhlasu nebo podat námitku proti zpracování. (Podrobný popis vašich práv naleznete v části 8.)

1.6 Umístění vašich informací; vyloučení odpovědnosti pro EU, Spojené království a Japonsko

Osobní údaje, které shromažďujeme, budou primárně uloženy ve Spojených státech u nás a našich poskytovatelů cloudových služeb.

Pokud jste obyvatel EU nebo Spojeného království, bude Fossil zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s právem EU a Spojeného království, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a se zachovanou verzí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (UK GDPR) podle práva EU, obě v tomto dokumentu označované jako GDPR. Fossil však může také podléhat zákonům, včetně potenciálních přístupových práv ze strany vládních úřadů, které nedodržují stejné požadavky a standardy považované za vhodné podle práva EU a Spojeného království.

Pokud jste obyvatel Japonska, používáním služby souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů, jak je definováno v platných zákonech, na naše servery a servery našeho poskytovatele služeb umístěné v USA. Máme smlouvy, které po příjemcích vyžadují, aby přijali nezbytná opatření, aby dodrželi příslušné zákony USA. Vaše osobní údaje ve Spojených státech budou podléhat příslušným zákonům o ochraně údajů a poskytovatelé cloudových služeb třetích stran, které využíváme, přijmou nezbytná opatření, aby vyhověli příslušným zákonům USA, které byly posouzeny PPC a pro které byla vydána zpráva, která je k dispozici na adrese https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku.

Můžeme také přenést vaše osobní údaje do země/oblasti na základě jiné výjimky, která umožňuje přenos, jak to povolují platné zákony. Pokud se obáváte, že jsme nedodrželi vaše zákonná práva nebo platné zákony na ochranu soukromí, můžete interně podat stížnost zasláním e-mailu na kontaktní adresu uvedenou v části 10 nebo se můžete rozhodnout podat formální stížnost Komisi pro ochranu osobních údajů (https://www.ppc.go.jp/en/).

2. Kdy platí toto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na aplikace Diesel ON, aplikace pro hodinky Diesel a zařízení Diesel. Další informace o tom, co tyto pojmy zahrnují, naleznete v části 11.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na vaši nákupní transakci zařízení ani na žádné činnosti, které provádíte na jakékoli z našich webových stránek nebo v našich obchodech.

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme, na jakém právním základě a k čemu je používáme?

Osobní údaje používáme, abychom vám mohli poskytovat naše služby a celou řadu funkcí naší aplikace, aplikací pro hodinky a zařízení.

Můžeme obdržet osobní údaje shromážděné službami třetích stran (např. Google Fit). Takové sdílení údajů můžete deaktivovat pomocí nastavení služby třetí strany.

Osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnují následující: (Upozorňujeme, že dostupnost funkcí se může lišit v závislosti na vaší aplikaci, aplikacích pro hodinky a zařízení. Nemusí se na vás vztahovat každá z následujících sekcí.)

3.1 Obecné údaje o účtu

Když používáte aplikaci, aplikace pro hodinky a zařízení, budeme shromažďovat obecné údaje účtu, včetně příkladů, jako je vaše jméno a příjmení, vaše e-mailová adresa, vaše datum narození, vaše pohlaví, vaše výška a hmotnost, fotografie, heslo vybrané pro váš účet aplikace, uživatelské jméno, fotografii nebo avatar pro připojení k vašemu účtu, verzi aplikace, informace o zařízení (např. sériové číslo zařízení), informace o spárovaném mobilním zařízení (např. výrobce chytrého telefonu, model, operační systém) a váš osobní účet a nastavení aplikace (např. jaké funkce chcete používat).

Tyto informace budeme také shromažďovat, když se zaregistrujete pomocí přihlášení k sociální síti, jako je Facebook nebo Apple. Neshromažďujeme ani neuchováváme vaše heslo pro sociální sítě.

Právní podklad (EU / Spojené království): Tyto činnosti zpracování jsou nezbytné pro poskytování našich služeb (z právního hlediska: plnění naší smlouvy s vámi, včetně převodů do USA v rámci plnění smlouvy, čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR). Pro přístup ke složce fotoaparátu vyžadujeme váš předchozí výslovný souhlas.

3.2 Údaje o aktivitě a spánku

Abychom vám pomohli porozumět vašim každodenním pohybovým návykům a vaší osobní kondici, používáme další osobní údaje. Příklady zahrnují vypočítaný počet kroků, které jste udělali, váš srdeční tep, odhadovanou saturaci krve kyslíkem, spálené kalorie, váš způsob pohybu (např. běh nebo chůze), ušlou vzdálenost, časové pásmo a vaše cíle pro daný den a zda jste jich dosáhli. Abychom mohli vypočítat spálené kalorie, používáme informace o vaší výšce, hmotnosti a datu narození. Můžete se také rozhodnout zadávat informace související s vašimi aktivitami prostřednictvím aplikace, jako je aktualizace informací o vaší hmotnosti.

Abychom vám umožnili účastnit se kondičních výzev s jinými uživateli, můžeme shromažďovat a sdílet údaje o vaší aktivitě s dalšími takovými uživateli. Zda (a s kým) budou údaje o vaší aktivitě tímto způsobem sdíleny, můžete řídit tím, že se rozhodnete (či nerozhodnete) zúčastnit se takových výzev.

S cílem umožnit vám porozumět a zlepšit své spánkové návyky některá zařízení shromažďují čas začátku spánku, čas konce spánku, čas, kdy jdete spát, a čas, kdy se probouzíte. Shromažďujeme také podrobnosti o spánku, například když nastane lehký spánek nebo klidný spánek, abychom vám ukázali údaje a poznatky o vašich spánkových vzorcích.

Určité údaje o aktivitě a spánku mohou být v určitých jurisdikcích považovány za „údaje související se zdravím“.

Právní podklad (EU / Spojené království): Tyto činnosti zpracování jsou nezbytné pro poskytování našich služeb (z právního hlediska: plnění naší smlouvy s vámi, včetně převodů do USA v rámci plnění smlouvy, (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR). Pokud lze údaje o aktivitě považovat za údaje související se zdravím, vyžadujeme váš výslovný souhlas se zpracováním.

3.3 Oznámení a výstrahy

Pokud chcete posílat automatické textové odpovědi nebo být upozorněni vaším zařízením, když obdržíte textovou zprávu, e-mail, upozornění aplikace nebo když je v kalendáři vašeho mobilního zařízení nadcházející událost, musíte to aktivovat v nastavení aplikace. Aby některé funkce fungovaly, je nezbytné aplikaci udělit přístup k vašemu seznamu kontaktů. Vezměte prosím na vědomí, že vaše nastavení související s kontakty, včetně vašeho seznamu kontaktů zůstanou na vašem mobilním zařízení a my k nim nebudeme mít přístup. Dále neukládáme obsah žádných oznámení, pouze sledujeme, že k oznámení došlo.

Právní podklad (EU / Spojené království): Tyto činnosti zpracování jsou nezbytné pro poskytování našich služeb (z právního hlediska: plnění naší smlouvy s vámi, včetně převodů do USA v rámci plnění smlouvy, (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR).

3.4 Informace o poloze

Při instalaci aplikace budete požádáni o udělení přístupu k údajům o vaší geografické poloze. Když nainstalujete nebo použijete aplikace pro hodinky poprvé, a to i na zařízeních s Wear OS od společnosti Google, budete požádáni, abyste aplikaci pro hodinky udělili přístup k údajům o geografické poloze vašeho zařízení (pokud je ve výbavě) nebo k údajům o geografické poloze spárovaného mobilního zařízení. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení aplikace nebo aplikací pro hodinky pomocí informací a funkcí založených na poloze. Příklady mohou zahrnovat automatickou aktualizaci místních informací o počasí, sledování trasy aktivity nebo pomoc při lokalizaci vašeho zařízení na základě poslední známé polohy. Pokud je na vašem zařízení aktivována funkce tísňového volání, může při používání této funkce používat informace o poloze.

Právní podklad (EU / Spojené království): Tyto činnosti zpracování jsou nezbytné pro poskytování našich služeb (z právního hlediska: plnění naší smlouvy s vámi, včetně převodů do USA v rámci plnění smlouvy, (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR).

3.5 Zpráva o výkonu a zákaznická podpora

V případě, že naše aplikace nebo aplikace pro hodinky přestanou fungovat, obdržíme informace o vašem spárovaném mobilním zařízení a zařízení (např. model, verze softwaru, operátor mobilního zařízení) a jakékoli další informace, které s námi sdílíte, což nám umožní identifikovat a opravit chyby a jinak zlepšit výkon naší aplikace a aplikací pro hodinky.

V případě, že nás kontaktujete ohledně zákaznické podpory, budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Právní podklad (EU / Spojené království): Tyto činnosti zpracování jsou nezbytné pro poskytování služeb naší zákaznické podpory a pro splnění záručních nároků (z právního hlediska: plnění naší smlouvy s vámi včetně převodů do USA v rámci plnění smlouvy (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR).

3.6 Aplikace pro hodinky

Když si nainstalujete nebo použijete některou z našich aplikací pro hodinky, budete požádáni, abyste aplikaci pro hodinky udělili přístup k určitým typům informací z vašeho zařízení a/nebo spárovaného mobilního zařízení (např. údaje o geografické poloze, události ve vašem osobním kalendáři, údaje o kondiční aktivitě nebo váš seznam kontaktů). Pokud takové povolení udělíte, aplikace pro hodinky může shromažďovat informace a používat tyto informace k poskytování konkrétních funkcí nebo služeb. Například vám umožní zobrazit předem vybraný ciferník během konkrétní události, stáhnout si fotografie ze sociálních sítí, pomoci lokalizovat vaše zařízení na základě poslední známé polohy nebo vám poskytnout hlasového asistenta Alexa.

Právní podklad (EU / Spojené království): Tyto činnosti zpracování jsou nezbytné pro poskytování našich služeb (z právního hlediska: plnění naší smlouvy s vámi, včetně převodů do USA v rámci plnění smlouvy, (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR).

3.7 E-maily a další komunikace

Zasíláme vám oznámení typu push, abychom vám poskytli informace o vašich osobních cílech a upozornění na aktualizace pro zařízení, aplikaci nebo aplikace pro hodinky. Pošleme vám také e-maily s vaším řídicím panelem pro kondici, pokud o ně požádáte prostřednictvím aplikace.

Pošleme vám e-maily související se správou vašeho účtu, jako je uvítací e-mail při vytváření účtu, potvrzovací e-mail, pokud svůj účet odstraníte, e-maily, pokud jste zapomněli své heslo a potřebujete pomoc s jeho změnou, nebo připomenutí, že účet může být po určité době nečinnosti deaktivován.

U spárovaných mobilních zařízení můžete kdykoli zastavit přenos údajů ze spárovaného mobilního zařízení do aplikace nebo aplikací pro hodinky vypnutím připojení Bluetooth mezi zařízením a mobilním zařízením. V tom případě však výše popsané funkce nemusí fungovat.

Právní podklad (EU / Spojené království): Tyto činnosti zpracování jsou nezbytné pro poskytování našich služeb (z právního hlediska: plnění naší smlouvy s vámi, včetně převodů do USA v rámci plnění smlouvy, (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR).

3.8 Analytické údaje

Shromažďujeme a deidentifikujeme údaje (takže údaje nejsou spojeny se jménem jednotlivce nebo jinými osobně identifikovatelnými informacemi) shromážděné prostřednictvím aplikace, aplikací pro hodinky a zařízení a používáme je pro různé analytické účely, jako je určování průměrných denních kroků uživatelů aplikace, analyzování trendů v oblasti fitness, ciferníky vybrané uživateli aplikace pro hodinky nebo získávání dalších informací ke zlepšení našich produktů a služeb.

Vaše osobní údaje používáme pro další marketingové účely, statistické účely a účely průzkumu trhu, abychom se dozvěděli více o našich zákaznících a uživatelích. Pro tyto účely také používáme veřejně dostupné osobní údaje o vás (např. z vašich profilů na sociálních sítích).

Službu Google Analytics používáme ke sledování a zkoumání toho, jak jsou naše aplikace a aplikace pro hodinky používány a jak je můžeme vylepšit, abychom vylepšili a zlepšili naše služby. Google Analytics je analytická služba poskytovaná společností Google LLC se sídlem v USA. Aby bylo možné používat službu Google Analytics, naše aplikace odesílá anonymizované informace o vašem používání naší aplikace do služby Google Analytics, kde se údaje shromažďují a analyzují, aby pro nás poskytovaly smysluplné přehledy. Údaje z Google Analytics nepropojujeme s žádnými vašimi osobními údaji. Z našeho shromažďování údajů službou Google Analytics se můžete kdykoli odhlásit v nastavení aplikace.

Právní podklad (EU / Spojené království): Pro toto zpracování vyžadujeme váš výslovný souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR). Analýzy veřejně dostupných informací od uživatelů sociálních sítí jsou založeny na našem oprávněném zájmu měřit výkon našich nabídek na sociálních sítích (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).

3.9 Marketing

Vaše osobní údaje můžeme použít pro marketingové účely, abychom vám mohli poskytovat nabídky našich produktů a služeb. Analýzou vašich všeobecných smluvních informací (3.1) a toho, jak jsou naše služby využívány, vybíráme, které marketingové informace vás mohou konkrétně zajímat. Můžeme vám také zasílat propagační e-maily (v EU a Spojeném království: pouze pro produkty podobné vašim nákupům). Z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely se můžete kdykoli odhlásit, jak je popsáno v části 8.1.

Údaje týkající se vašeho zdraví nebudeme pro marketingové účely používat.

Pokud se zúčastníte celosvětové loterie, soutěže nebo závodu, který sponzorujeme, použijeme vaše osobní údaje, abychom vám umožnili účast, a jak je jinak uvedeno v podmínkách takové propagace.

Právní podklad (EU / Spojené království): Zpracování pro marketingové účely týkající se podobných produktů nebo služeb je založeno na našich oprávněných zájmech (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) při propagaci podobných produktů nebo služeb v kontextu existujícího vztahu se zákazníkem. Jiné marketingové aktivity budou vyžadovat váš výslovný souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR).

Pokud jste obyvatelem Japonska, registrací k používání naší služby souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, námi a našimi poskytovateli služeb, abychom vám mohli poskytnout celou škálu služeb a funkcí, které nabízíme. Souhlasíte také s tím, že vaše údaje použijeme pro marketingové účely.

3.10 Zákonná povinnost

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu zákonné povinnosti. (Další informace naleznete v části 5.1 níže.)

4. Můžete sdílet své osobní údaje?

Health nebo Google Fit, nebo sdílet osobní údaje přímo s ostatními uživateli prostřednictvím určitých funkcí, jako jsou např. fitness výzvy. Takové sdílení údajů aplikace/aplikací pro hodinky můžete deaktivovat pomocí nastavení aplikace nebo aplikací pro hodinky.

Nekontrolujeme a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití takových sdílených osobních údajů těmito třetími stranami. Další informace o účelu a rozsahu použití osobních údajů třetí stranou v souvislosti s funkcemi sdílení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto aplikací třetích stran a jejich poskytovatelů.

Používání a převádění informací získaných z API Google do jakékoli jiné aplikace bude dodržovat zásady uživatelských dat služeb API Google, včetně požadavků na omezené používání.

5. Kdy sdílíme osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme sdílet v následujících případech.

5.1 Zákonná povinnost a interní účely

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme (i) za účelem dodržení příslušných zákonů, regulačních požadavků a za účelem reakce na zákonné žádosti, soudní příkazy a právní procesy, včetně žádostí na splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva; (ii) za účelem ochrany a obrany práv a majetku nás nebo třetích stran; nebo (iii) v případě nouze za účelem ochrany bezpečnosti našich zaměstnanců nebo jakékoli osoby.

Navíc v případě, že nás nebo v podstatě všechna naše aktiva získá jedna nebo více třetích stran v důsledku akvizice, fúze, prodeje, konsolidace, konkurzu, likvidace nebo jiné podobné podnikové reorganizace, mohou být vaše osobní údaje součástí převedeného majetku. Pokud to vyžadují platné zákony (jako např. v EU), budeme vás informovat a požádáme vás o povolení k přenosu vašich osobních údajů.

5.2 Společné zpracování v rámci Fossil Group

Vaše osobní údaje budou spojeny nebo propojeny s jinými osobními údaji, které o vás společnosti Fossil Group získaly (např. údaje o nákupu vašeho zařízení, další zboží, které jste zakoupili na webových stránkách společnosti). Vaše údaje také zpřístupníme společnostem Fossil Group, pokud to bude požadováno k poskytnutí záruky a dalších poprodejních služeb. (Informace o členských společnostech Fossil Group najdete na adrese www.fossilgroup.com.)

5.3 Sdílení s třetími stranami

Do poskytování služeb nebo hostování osobních údajů zapojujeme další společnosti. Tyto společnosti mohou používat osobní údaje pouze naším jménem – nesmějí tyto údaje používat pro své vlastní účely s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Příklady subdodavatelů jsou poskytovatelé hostingu nebo jiných služeb, jako je Amazon Web Services, Inc., Google LLC, a poskytovatelé služeb, které využíváme pro péči o zákazníky, jako je Salesforce, Inc nebo Transcosmos Information Systems, Ltd.

Máme uzavřené smlouvy s poskytovateli služeb využívajícími technologie rozšiřování dat. (Toto neplatí pro EU / Spojené království.)

Když povolíte sdílení osobních údajů (připojení) se službou Google Fit nebo jinými aplikacemi třetích stran, poskytneme příslušné údaje těmto třetím stranám na požádání. Takové sdílení údajů můžete kdykoli deaktivovat.

Pokud je na vašem zařízení aktivována funkce tísňového volání, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami, když je tato funkce používána.

Na některých zařízeních můžete přistupovat k funkcím pomocí služby Amazon Alexa. V tom případě neshromažďujeme podrobnosti o vašich interakcích s Alexou. Pokud používáte službu Alexa k interakci se službou aplikace Fossil Wellness, data o vaší aktivitě (tepová frekvence, doba, vzdálenost, spálené kalorie apod.) odešleme společnosti Amazon. Společnost Amazon nezpracovává vaše osobní údaje naším jménem. Další informace o tom, jak společnost Amazon může používat vaše osobní údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Amazon a podmínkách použití služby Alexa. Údaje nebudou sdíleny se společností Amazon, pokud to sami neaktivujete.

5.4 Sdílení deidentifikovaných informací s třetími stranami

Agregované a deidentifikované údaje (které nejsou spojeny se jménem jednotlivce nebo jinými osobně identifikovatelnými informacemi) shromážděné prostřednictvím aplikace nebo aplikací pro hodinky můžeme sdílet s třetími stranami pro jakýkoli zákonný účel.

6. Ochrana soukromí dětí online

Prostřednictvím aplikace nebo aplikací pro hodinky vědomě neshromažďujeme, neuchováváme ani nepoužíváme osobní údaje o dětech mladších 16 let. Osoby mladší 16 let nesmí aplikaci nebo aplikace hodinek používat a jejich žádost o vytvoření účtu bude zamítnuta. Pokud se dozvíme, že nám bez předchozího souhlasu rodičů zaslalo osobní údaje dítě mladší 16 let, odstraníme jeho osobní údaje z našich souborů. Upozorňujeme, že mimo USA mohou platit jiné věkové hranice.

7. Jak dlouho osobní údaje uchováváme a jak je zabezpečujeme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné, abychom vám mohli poskytovat funkce a služby aplikace, aplikací pro hodinky a zařízení, ale v každém případě pouze po dobu, kdy je váš účet aktivní. Když odstraníte svůj účet nebo jej deaktivujeme po určité době nečinnosti a oznámení z naší strany, odstraníme také vaše osobní údaje získané z aplikace, aplikací pro hodinky nebo zařízení z našich systémů (s výjimkou jakýchkoli informací, které jsme deidentifikovali).

V nezbytném rozsahu však můžeme uchovávat některé vaše osobní údaje z právních důvodů (např. daňové právo, obrana proti právním nárokům nebo jejich stanovení, a abychom prokázali, že naše zpracování je v souladu s požadavky zákona o ochraně údajů). Uchováváme také vaše žádosti o přihlášení nebo odhlášení pro marketingové zprávy (i když je taková žádost podána v aplikaci nebo jejím prostřednictvím).

8. Jaká máte práva?

8.1 Vaše práva

Doporučujeme vám, abyste se na nás obrátili s jakýmikoli dotazy nebo záležitostmi, které byste mohli mít ohledně našeho používání vašich osobních údajů, pomocí kontaktních údajů uvedených v části 10 níže.

Ať už nás kontaktujete, nebo ne, můžete jednoduše změnou nastavení v aplikaci kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud je naše zpracování založeno na vašem souhlasu, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před odvoláním.

Kdykoli se můžete odhlásit z přijímání marketingových oznámení nebo e-mailů. Z odběru marketingových oznámení nebo e-mailů se můžete odhlásit změnou nastavení ve své aplikaci nebo nám zašlete e-mail či dopis na adresy uvedené v části 10 níže. Z e-mailového marketingu se můžete také odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení obsaženého v e-mailech od nás.

8.2 Vaše další práva stanovená zákony EU a Spojeného království – obyvatelé EU a Spojeného království

Kontaktováním nás, jak je uvedeno v části 10 níže v EU nebo ve Spojeném království, můžete uplatnit svá práva, včetně práva požadovat od nás přístup, opravu, vymazání a omezení osobních údajů, které o vás uchováváme. Máte také právo na přenositelnost údajů (obdržet údaje, které jste poskytli, ve strojově čitelném formátu).

Kdykoli můžete vznést námitku proti našemu zpracování založenému na oprávněných zájmech (článek 6, odst. 1, písm. f) GDPR) a proti přijímání marketingových oznámení nebo e-mailů, jak je popsáno výše v bodě 8.1.

Máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.3 Kalifornie

Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 (CCPA) poskytuje obyvatelům Kalifornie konkrétní práva týkající se jejich osobních údajů za posledních 12 měsíců. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte právo požádat o zveřejnění:

•kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili,

•kategorie zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány,

•obchodní nebo komerční účel pro shromažďování nebo prodej osobních údajů,

•kategorie třetích stran, se kterými sdílíme osobní údaje, a

•konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

Máte právo požadovat, abychom odstranili jakékoli osobní údaje o vás, které jsme shromáždili, s výhradou určitých výjimek definovaných v CCPA.

Chcete-li uplatnit svá práva na přístup a odstranění popsaná výše, musíte nám odeslat ověřitelnou žádost zasláním e-mailu na adresu privacy.nam@fossil.com nebo nám zavolejte na číslo +1 (800) 449-3056. Ověřitelná žádost musí obsahovat dostatečné informace, které nám umožní ověřit vás jako osobu, správně porozumět vašemu dotazu a odpovědět na něj. V rámci našeho ověřovacího procesu vám zašleme e-mail s odkazem pro ověření vaší e-mailové adresy. Následně vám položíme další ověřovací otázky. Jakmile bude proces ověření dokončen, zašleme vám e-maily s přihlašovacími údaji na náš zabezpečený portál pro ochranu osobních údajů, abyste měli přístup ke svým údajům a mohli si je stáhnout nebo odstranit.

Na vaši ověřitelnou žádost odpovíme do 45 dnů od obdržení. Pokud požadujeme více času (až 90 dnů), poskytneme vám upozornění a vysvětlení důvodu.

K odeslání žádosti o přístup nebo odstranění vaším jménem můžete použít oprávněného zástupce, pokud tomuto oprávněnému zástupci poskytnete písemné povolení a ověříte svou vlastní identitu přímo u nás. „Zplnomocněný zástupce“ znamená fyzickou osobu nebo podnikatelský subjekt registrovaný u ministra zahraničí, kterého spotřebitel zmocnil jednat svým jménem. Můžeme zamítnout žádost oprávněného zástupce, který nepředloží důkaz, že byl vámi pověřen jednat vaším jménem, pokud jste pověřenému zástupci neposkytli plnou moc v souladu s oddíly 4000 až 4465 zákoníku o dědickém řízení.

Vaše osobní údaje neprodáváme.

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od obyvatel Kalifornie ve věku 13 až 16 let.

Shromáždili jsme a zveřejnili následující kategorie osobních údajů o obyvatelích Kalifornie:

•Identifikátory, jako je skutečné jméno, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu, informace o zařízení, informace o spárovaném mobilním zařízení nebo jiné podobné identifikátory. Tuto kategorii jsme zveřejnili našim obchodním partnerům a přidruženým společnostem, včetně těch, kterým jste dali pokyn k zasílání těchto informací, a našim poskytovatelům služeb.

•Kategorie osobních informací uvedené v zákoně California Customer Records (Kalifornský občanský zákoník § 1798.80(e)), jako je jméno, datum narození, lékařské informace. Tuto kategorii jsme zveřejnili našim obchodním partnerům a přidruženým společnostem, včetně těch, kterým jste dali pokyn k zasílání těchto informací, a našim poskytovatelům služeb.

•Chráněné klasifikační charakteristiky podle kalifornského nebo federálního zákona, jako je pohlaví / sociální pohlaví. Tuto kategorii jsme zveřejnili našim obchodním partnerům a přidruženým společnostem, včetně těch, kterým jste dali pokyn k zasílání těchto informací, a našim poskytovatelům služeb.

•Biometrické informace, jako jsou fyzické vzorce, spánek, zdraví, zvukové nahrávky vašeho hlasu pro službu Alexa nebo údaje o cvičení (vypočítaný počet kroků, váš srdeční tep, odhadovaná saturace krve kyslíkem, spálené kalorie, váš režim pohybu – např. běhu nebo chůze –, ušlé vzdálenosti a vaše cíle pro daný den a to, zda jste jich dosáhli). Tuto kategorii jsme zveřejnili našim obchodním partnerům a přidruženým společnostem, včetně těch, kterým jste dali pokyn k zasílání těchto informací, a našim poskytovatelům služeb.

•Internet nebo jiná podobná síťová aktivita, jako jsou informace o interakci spotřebitele s aplikací. Tuto kategorii jsme zveřejnili našim obchodním partnerům a přidruženým společnostem, včetně těch, kterým jste dali pokyn k zasílání těchto informací, a našim poskytovatelům služeb.

• Údaje o geografické poloze, jako je fyzická poloha nebo pohyby. Tuto kategorii jsme zveřejnili u našich poskytovatelů služeb.

•Audio/vizuální údaje, jako je zvuk. Tuto kategorii jsme zveřejnili u našich poskytovatelů služeb.

Osobní údaje jsme shromáždili přímo od vás a z vašeho sledovacího zařízení GPS, během registrace vašeho účtu, automaticky při procházení aplikací nebo při používání aplikací pro sledování zdraví a aktivity. Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použít nebo zveřejnit pro „obchodní účely“ nebo „komerční účely“, jako je zabezpečení, ladění/oprava, provádění služeb jménem firmy nebo poskytovatele služeb, údržba kvality, bezpečnost a ověřování služby nebo zařízení, poskytování zákaznických služeb, ověřování zákaznických informací, poskytování reklamních nebo marketingových služeb, poskytování analytických služeb apod.

Nediskriminujeme vás, protože jste uplatnili některá ze svých práv podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů, mimo jiné těmito způsoby:

•odepření zboží nebo služeb vám; účtování různých cen nebo sazeb za zboží nebo služby, a to i prostřednictvím využívání slev nebo jiných výhod nebo ukládáním sankcí,

•poskytování jiné úrovně nebo kvality zboží nebo služeb vám,

•navrhování, že obdržíte jinou cenu nebo sazbu za zboží nebo služby nebo jinou úroveň či kvalitu zboží nebo služeb.

Můžeme vám však účtovat jinou cenu nebo sazbu nebo poskytnout jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb, pokud tento rozdíl přiměřeně souvisí s hodnotou, kterou vám poskytují vaše údaje (např. vaše identifikátory). Kromě toho můžeme nabízet finanční pobídky, včetně plateb, které vám jako kompenzaci vyplácíme, za shromažďování osobních údajů, prodej osobních údajů nebo odstranění osobních údajů. Můžeme vám také nabídnout jinou cenu, sazbu, úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb, pokud tato cena nebo rozdíl přímo souvisí s hodnotou, kterou vám poskytují vaše údaje. Můžeme vás zapojit do programu finančních pobídek pouze v případě, že nám dáte předchozí souhlas k přihlášení, který jasně popisuje podstatné podmínky programu finančních pobídek a který lze kdykoli odvolat. Nebudeme používat praktiky finančních pobídek, které jsou nespravedlivé, nepřiměřené, nátlakové nebo lichvářské povahy.

9. Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým používáme osobní údaje

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od 22. května 2023 a může být čas od času aktualizováno. O podstatných změnách našeho Oznámení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat zveřejněním nápadného oznámení v aplikaci, aplikacích pro hodinky nebo zasláním e-mailu či oznámení, ve kterém můžeme také požádat o váš souhlas.

10. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Aplikace, aplikace pro hodinky a zařízení vám poskytuje společnost Fossil Group, Inc., 901 S. Central Expy, Richardson, Texas 75080, USA.

Pokud si přejete odmítnout zasílání marketingových oznámení nebo e-mailů nebo chcete-li uplatnit svá další práva, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu na adrese privacy@fossil.com nebo nám napište na adresu Fossil Group, Attention: Privacy Compliance, 901 S. Central Expressway Richardson, TX 75080, USA. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany soukromí a údajů v souvislosti s aplikací, aplikacemi pro hodinky nebo zařízením, kontaktujte nás také na jedné z těchto adres.

Náš zástupce pro EU je FESCO GmbH, Natzing 2, 83125 Eggstätt, Německo. Můžete kontaktovat našeho zástupce pro EU zasláním e-mailu na adresu eu-privacy@fossil.com nebo zavoláním na číslo +49-89-7484 6815.

Naším zástupcem ve Spojeném království je Fossil (UK) Ltd, Featherstone House, Featherstone Road, Wolverton Mill, Milton Keynes, MK12 5TH, Anglie. Našeho zástupce pro Spojené království můžete kontaktovat zasláním e-mailu na adresu uk-privacy@fossil.com.

11. Definice

Osobní údaje jsou informace, které vás mohou přímo nebo nepřímo (v kombinaci s jinými informacemi) identifikovat nebo pochopit určité vaše aspekty.

Příklady osobních údajů zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, sériové číslo zařízení, vaše aktivity a další podrobnosti, které shromažďujeme prostřednictvím aplikací, aplikací hodinek nebo zařízení.

Aplikace Diesel ON (dále jen „aplikace“) je aplikace, kterou si nainstalujete do svého mobilního zařízení, abyste mohli využívat naše služby.

Aplikace Diesel ON není kompatibilní se zařízeními s dotykovou obrazovkou.

Diesel Watch App ("Watch App"), značka Diesel, je aplikace, kterou navrhujeme používat s vaším zařízením k rozšíření osobních funkcí a služeb, které máte k dispozici. Aplikace pro hodinky může být na některých zařízeních předinstalovaná nebo může být stažena do vašeho zařízení. Jakákoli aplikace, která není předinstalovaná ve vašem zařízení nebo kterou lze stáhnout do vašeho zařízení a která nenese značku Diesel, není aplikací pro hodinky, jak je zde definováno.

Diesel Devices ("Zařízení") jsou Diesel nositelná zařízení. Hybridní zařízení běží prostřednictvím aplikace Diesel ON, zatímco zařízení s dotykovou obrazovkou využívají systém Wear OS by Google. Zařízení s dotykovou obrazovkou nejsou kompatibilní s aplikací Diesel ON a musí být registrována u společnosti Google. Shromažďování a používání vašich osobních údajů prostřednictvím služeb Google na chytrých hodinkách s dotykovou obrazovkou se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Search

Remove Product?

Are you sure you want to remove the following product from the cart?

Search

Search

Search

Select language

English

Search

INFORMATION NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA PURSUANT TO ARTICLES 13 AND 14 OF EU REGULATION 679/2016 (“GDPR”)

Your privacy is extremely important to us, please read this information notice carefully.

We wish to inform you in a complete and transparent manner about the personal data processing that the companies listed in paragraph 1 below will carry out on your personal data provided by you and/or collected in the context of the contacts you will possibly have with us, including for example the following:

 • contacting our Customer Service;
 • visiting the website www.diesel.com (hereinafter the “Site”) and/or the other websites referring to the brand, interacting with our pages on the social networks (eg. Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, We Chat, Tmall etc.).

1. WHO COLLECTS YOUR PERSONAL DATA

The companies collecting and processing personal data as autonomous data controllers (hereinafter the “Data Controllers” or the “Companies”) or as Joint Controllers are:

 • OTB S.p.A. (“OTB”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 2, 36042, telephone +390445306555, email privacy@otb.net; OTB’s Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;
 • Diesel S.p.A. (“Diesel”), with registered office in Italy, Breganze (Vi), Via dell’Industria 4-6, 36042, telephone +390424477555, email privacy@diesel.com; the Diesel Data Protection Officer (“DPO”) can be contacted at dpo@otb.net;

OTB and Diesel carry out some activities as joint controllers, taking jointly the decisions regarding the purposes and means of personal data processing. Hereafter, the term “Joint Controllers” means Diesel and OTB jointly considered when they process data as joint controllers.

To facilitate your understanding of the processing activities carried out by the above mentioned subjects as Controllers or Joint Controllers, we have prepared this document explaining which processing activities are carried out autonomously by each company.

Please consider that said processing activities are not intended for minors and the Data Controllers do not knowingly collect or solicit personal data from anyone under the age of 16. If you are less than 16 years old, please refrain from provide any personal data. This does not affect the applicable contract law such as the rules on the validity, formation or effect of a contract in relation to a child.

2. WHAT PERSONAL DATA WE PROCESS

Each Company collects different categories of personal data according to the purpose for which it processes them.

Herein below we specify which categories of personal data are collected; in the following paragraph we will explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or by the Joint Controllers as appropriate (hereinafter also “Personal Data” if processed jointly).

 • Biographical Data: name, middle name, surname, date of birth, gender;
 • Contact Data: address of residence (street, city, province, state, zip code), domicile, email address, telephone number, mobile number;
 • Sales Data: shipping and billing address, method of delivery and payment, name of the credit card holder and expiry date of the card, information requested by the Customer Service, VAT number and/or tax code, passport number (the passport number will be used only for purposes related to payment where required by a law and within the limits of that law), Global Blue card number;
 • Tracking of Newsletters and Actions Data: information relating to the opening of newsletters or links
 • Data collected in the shop: birthday, presumed age group, in some countries the social network ID, gender, method and date of registration, store and sales assistant preferences, language, product categories of interest, methods of use services, preferences on services possibly noted in the shop, redemption campaign, events attendance, other brands purchased, products tried in the dressing room but not purchased;
 • Loyalty Data: your data collected as part of the “House of Diesel” loyalty program, whose Regulation is available at the following link, and based on your engagement with the brand (e.g., social media “like”, “comment”, “share”, “save”, “follow Diesel’s official account”, “share photos on community platform”, “create Wishlist and e-store avatar” etc.);
 • Navigation Data: data relating to browsing behaviour and/or use of the websites of the Data Controllers using, for example, cookies or information relating to the pages that have been visited or searched for or related to the wishlist collected while browsing or when shopping on the online store. As for the use of cookies, please refer to the Cookie Policy available at the following [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy].

3. FOR WHAT PURPOSES WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA

In this paragraph we explain for what purposes each category of data is processed by each Data Controller or Joint Controller.

3.1 PURPOSES OF DIESEL S.P.A.

Diesel is the company that designs, sells and promotes the Brand’s products “Diesel”. It is the company maintaining the contacts with you if you decide to purchase the products through the Site or other websites controlled by Diesel or through other methods provided for by Diesel itself, if you participate in initiatives promoted by Diesel as prize competitions or other promotional initiatives; Diesel is also the company managing the loyalty program that you can sign in. Diesel will process Personal Data for the following purposes.

a) Sales activities and response to other requests made by customers

If you purchase Diesel’s products through the e-commerce service on the Site or through other methods provided for by Diesel itself, Diesel will process your Biographical Data, Contact Data, Sales Data and Purchase Data to conclude the sale, as well as for all activities strictly connected and related to it, such as delivery or other administrative and accounting obligations.

Similarly, Diesel may need to verify the requirements for participating to special discount programs (e.g. verifying if the purchase made is a first purchase or other requirements of the regulation) and to process your Biographical Data or Contact Data to respond to any further requests that you may formulate through the Site or through the Customer Service, through telephone or chat, such as requests for information, assistance, or to be notified by email when a desired product or size becomes available again on the Site, through the “Notify Me” functionality.

Legal basis: this processing is based on the performance of a purchase contract to which you are a party; the provision of the personal data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request..

b) Loyalty program Registration

The Biographical Data, Contact Data, Purchase Data and Loyalty Data will also be collected by Diesel to manage your request to join the loyalty program ( called “House of Diesel”, whose Regulation is available at the following link). These data will be processed to complete your membership and for all purposes strictly connected to it or instrumental, including - firstly - all the activities provided for in the loyalty program. Registration could take place: i) online through the Site; ii) offline in the participating shops, by completing the application form present in electronic (tablet or another smart tool) format or through flyers (distributed in shops) with a special QR code, through which customers can join the program themselves via the Site, iii) through further official channels of Diesel S.p.A., (for example, but not limited to social networks such as Facebook, Instagram, WeChat etc.), or iv) through the Customer Service.

All communications relating to the loyalty program may be made by Diesel via the Site, SMS, MMS, Wallet, e-mail, newsletter, social networks and/or any other official communication channel of Diesel. All these communications relating to the program itself are sent solely for the purpose of making available the benefits related to it and do not constitute marketing communications.

Furthermore, by creating an account on the Site in the reserved area, the user will become part of the Diesel’s loyalty program. If you wish to take advantage of the services available on the Site (e.g., purchase products) without joining the program, simply choose the “Guest” option where available (e.g., during checkout for payments).

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for joining the loyalty program to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

c) Participation in prize contests

Diesel will be able to process your Biographical Data to allow you to participate in prize contests that Diesel could organize. In certain situations, for example to proceed with the delivery of the prize, your Contact Data could also be processed. If participation in the contest requires further information, these will be requested to you upon release of a specific privacy policy.

Legal basis: this processing is based on the performance of a contract for attending the relevant prize contests to which you are a party; the provision of the Personal Data listed above is necessary for this purpose, since otherwise Diesel will not be able to process your request.

d) Marketing

Only with your consent, Diesel will process the Biographical Data, Contact Data and Purchase Data for marketing purposes, that is for advertising on social networks to which you are registered or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, commercial communication with automated contact methods (e-mail, newsletter, SMS, MMS, online messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

Legal basis: this processing is based on the consent you have given. In the event that you are registered in the loyalty program and decide to withdraw your consent to marketing, you will continue to receive communications relating to benefits (such as the Birthday or Anniversary Gift or preview access to the new collections and promotions only reserved to members). If, in addition to the withdrawal of consent, you do not want to receive this kind of communication anymore, you will be asked to specify it. Any removal from the loyalty program will also result in the cancellation of your online account, if you have one.

You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each marketing email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, or otherwise by contacting the Company at the addresses indicated in paragraph 1.

e) Customer satisfaction

Diesel may use your Contact Data to conduct surveys to measure the level of satisfaction (i.e., customer satisfaction) with the service provided (by way of example but not limited to: in-store post-sales surveys; online post-sales surveys; second hand gold shopping surveys etc.). Please note that in any case the communications made for this purpose will not have an advertising content, or direct sales or will be used for market research or commercial communication.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to verify and improve the quality of its services.

f) Other administrative-accounting activities

Diesel may also process your Personal Data for administrative, accounting and internal statistical analysis for business planning purposes.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest of Diesel to improve the quality of its services and business.

3.2 PURPOSES OF THE JOINT CONTROLLERS (DIESEL AND OTB)

Diesel and OTB operate as Joint Controllers on the basis of a specific agreement for the purpose indicated below.

a) Customer profiling

With your consent, the Joint Controllers will be entitled to process Biographical Data, Contact Data, Sales Data, the Purchase Data, Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes and for business analysis, that is for analysis on your purchase preferences consisting of automated processing of the above mentioned Personal Data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customer profiles and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

Legal basis: this processing is based on the consent you have given.

You will be entitled at any time to withdraw your consent to be subject to profiling by writing to privacy@diesel.com or otherwise by contacting the Joint Controllers at the addresses indicated in paragraph 1.

3.3 PURPOSES OF EACH DATA CONTROLLER OR JOINT CONTROLLER

Finally, each Data Controller or Join Controller may need to comply with a specific legal provision to which it is subject or to defend its own right in court.

a. Purposes related to the obligations established by laws or regulations, by decisions/requests of competent authorities or by supervisory and control bodies

Each Data Controller or Joint Controller may process your Personal Data to comply with a legal obligation to which it is subject.

Legal basis: compliance with a legal obligation.

The provision of data for this purpose is mandatory because in the absence of data the Data Controller or the Joint Controller will not be in a position to comply with their legal obligations.

b. Defense of rights during judicial, administrative or extra-judicial proceedings and in disputes arising in connection with the services offered

Your Personal Data may be processed by each Data Controller or Joint Controller to defend their rights or take legal action or make claims against you or third parties, including the prevention of fraud.

Legal basis: this processing is based on the legitimate interest pursued by the Data Controller or Joint Controller to protect their rights.

4. WHAT PROCESSING ACTIVITIES WE CARRY OUT WHEN YOU’RE USING OUR SITE AND YOU NAVIGATE WITHOUT BEING LOGGED IN

The Site is owned by Diesel. It is possible to browse the Site without having to actively communicate your Personal Data if you are not logged in. In this case, while browsing the Site, we inform you that the computer systems and software procedures used to operate the Site acquire, during their normal operation, some data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols.

This is information that is not directly associated with identified users, but which by its very nature could, through processing and association with data held by third parties, allow these users to be identified.

This category of data includes the IP addresses or domain names of the computers used by users who connect to the Site, the addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of the requested resources, information regarding access, information regarding location , the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the response given by the server (successful, error, etc.), the information regarding the user’s visit including data clickstream of the URL, within and from the Site, the duration of the visit on some pages and the interaction on these pages and other parameters relating to the operating system and the user’s IT environment.

These data are collected through the use of “cookies”. We specifically use browser cookies for various purposes, including cookies strictly necessary for the operation of the Site and the use of services through the appropriate features, and the cookies that are used for personalization, performance/analysis and promotional activities. Our Cookie Policy, available [http://diesel.com/shop/content/cookiepolicy], contains more information regarding the use of cookies on the Site, as well as the options for accepting or rejecting them.

The data collected while browsing the Site will be processed to (i) manage the Site and resolve any operating problems, (ii) make sure that the content of the Site is presented in the most effective way for its devices, developing, testing and making improvements to the Site, (iii) as far as possible, to keep the Site safe and secure, (iv) to obtain anonymous statistical information on the use of the Site and to check its correct functioning, (v) identify anomalies and/or abuses in the use of the Site. The data could also be used to ascertain responsibility in case of possible computer crimes committed against the Site or third parties and may be presented to the Judicial Authority, if this makes an explicit request.

5. WHAT HAPPENS IF YOU DO NOT PROVIDE PERSONAL DATA

Some Personal Data that we will indicate you from time to time during the registration or purchase process are necessary for the completion of the purchase contract and for administrative and accounting purposes.

In the description of the purposes in paragraph 3, we have specified when it is necessary to provide Personal Data. Where not expressly indicated as mandatory, therefore, the provision of Personal Data is optional and there will be no consequences if you do not provide them, if not the impossibility for the Data Controllers or Joint Controllers to act as described (for example, the impossibility to carry out marketing activities).

6. HOW AND HOW LONG WE WILL PROCESS PERSONAL DATA

The Personal Data provided to and/or collected by the Data Controllers or the Joint Controllers are processed and stored with automated tools and, in some cases, may be processed and stored on a paper backing. In particular, the Personal Data processed for purposes of marketing and of customer profiling will be entered and stored in the CRM systems that allow the processing of Personal Data for these purposes.

The Personal Data (either electronical and paper copies) will be stored for the time necessary to achieve the purposes for which they were collected. In particular, the following rules will apply:

 • data collected to enter into and perform purchase contracts, including payments: up to the conclusion of administrative and accounting obligations. The billing data will be kept for 10 years from the billing date;
 • data of the registered user for joining the loyalty program: the data will be kept as long as the account is active. Even after the termination of the account, we will retain the data if this will be necessary to comply with legal obligations, to protect our rights or to prevent fraud;
 • data related to data subjects’ requests: the data will be stored until the request is satisfied;
 • data collected and processed for customer satisfaction will be retained for 30 days;
 • if you have provided your consent, the data processed for purposes of marketing and customer profiling will be stored for a period of 7 years. (also according to an ad hoc provision provided for by the Italian Supervisory Authority upon Diesel’s request). In any case, you will not be contacted again for marketing and profiling activities 7 years after your last interaction with us or even earlier if you revoke the consent previously given. The events that identify this “interaction” may include, but are not limited to, a purchase, opening an email sent, participation in a survey, contest or event, interaction with Customer Service or a store, access to the “MyAccount” area, etc. For completeness, we would like to point out that, at any time, it is possible to review and modify your previously expressed consents in the “MyAccount” area of the Site, by contacting Diesel at privacy@diesel.com or the Customer Service.

In any case, for technical reasons, the termination of the processing and the consequent cancellation or irreversible anonymization of the related Personal Data will be definitive within thirty days from the terms indicated above.

The cancellation process is carried out periodically on the basis of the customer's request or at the expiry of the retention period, through an automatic flow that involves the data bases concerned; otherwise, Personal Data will be permanently anonymized; the hard copies will be destroyed by using appropriate devices.

With particular reference to the judicial protection of our rights or in case of requests from the authority, the data processed will be stored for the time necessary to process the request or to protect the right.

7. WHERE PERSONAL DATA MAY BE TRANSFERRED

For the purposes indicated above, we may also transfer your Personal Data to third countries, not belonging to the European Union, which may possibly do not guarantee the same level of protection. The transfer to third countries will always take place in accordance with the provisions of the GDPR, adopting any other measures necessary to ensure the security of the Personal Data being transferred. These measures possibly include agreements incorporating the so-called “standard contractual clauses” issued by the European Commission or your consent. You can ask for information regarding this third countries and how to obtain a copy of the appropriate safeguards using the following email address privacy@diesel.com or writing to the postal addresses indicated above.

8. WHO WILL PROCESS PERSONAL DATA

Personal Data will be processed by:

 • employees and collaborators of the Data Controllers or of the Joint Controllers processing data under the authority of the Data Controllers or of the Joint Controllers;
 • employees and collaborators of the Data Processors designated by the Data Controllers or Joint Controllers, including (i) the companies managing the online store and who will be entitled to view, modify and update the Personal Data entered in the CRM systems through which the Data Controllers or the Joint Controllers carry out the processing activities for marketing and profiling purposes (ii) the companies managing the storage of the Personal Data of the Data Controllers or Joint Controllers based on agreements or local regulations;
 • third parties established in the European Union and also outside the European Union, Data Processors, used by the Data Controllers or Joint Controllers in particular for services of: Personal Data acquisition and data entry, shipping, mailing of promotional material , after sales assistance and Customer Service, market research, management and maintenance of the CRM systems through which the Data Controllers or Joint Controllers carry out processing activities for marketing and profiling purposes and of the other corporate information systems of the Data Controllers or Joint Controllers of the processing. The complete list of Data Processors appointed by the Data Controllers or Joint Controllers can be requested to the following email address privacy@diesel.com or writing to the postal addresses indicated above.

Personal Data may also be disclosed to third parties, independent Data Controllers, in particular to freelancers or companies providing legal or tax advice and assistance and to companies managing payments made by debit or credit cards or for fraud prevention and management activities. Furthermore, in order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain aspects of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here. Your Personal Data is handled by Klarnas as Data Controller in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

Personal Data will not be disseminated in any way.

9. YOUR RIGHTS

Pursuant to Chapter III of the GDPR, you have the right to ask each Data Controller or Joint Controller:

 • to access to your Personal Data;
 • to receive the copy of the Personal Data you provided us (so-called “data portability”) and to have data transmitted to another controller, if technically possible;
 • the rectification of the Personal Data in our possession;
 • the erasure of any Personal Data in relation to which we no longer have any legal basis for processing;
 • the limitation of the way in which we process your Personal Data, within the limits set by the applicable law data protection law.

Right to object: in addition to the rights listed above, you always have the right to object at any time to the processing of your Personal Data carried out by the Data Controller or Joint Controller for the pursuit of its legitimate interest. You have the right to object to direct marketing, which includes profiling. If you prefer that the processing of your Personal Data is carried out solely through traditional contact methods, you can object to the processing of your Personal Data carried out through automated contact methods.

You also have the right to withdraw, in whole or in part, the consent to the processing of Personal Data concerning you for the purpose of sending advertisements or direct selling or for carrying out market research or commercial communication with automated contact methods (e-mail, other remote communication systems via communication networks such as, for instance: SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).

The exercise of these rights, which can be done through the contact details indicated in paragraph 1, is not subject to formal constraints. In the event that you exercise any of the above mentioned rights, it will be the responsibility of the Data Controller or Joint Controller that you contacted to verify if you are entitled to exercise the right and to provide you with an answer, normally within a month.

As regards the Joint Controllers relationship, please note that OTB and Diesel entered into a specific agreement pursuant to article 26 of the GDPR, an extract of which is available for consultation contacting each of the Joint Data Controllers using the contact details indicated under paragraph 1.

If you believe that the processing of your Personal Data is carried out in breach of the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the Supervisory Authority or to start the appropriate legal actions before the competent courts.

To exercise your rights, you can send a request to the Data Controllers or Joint Controllers by writing to the addresses indicated in paragraph 1. The OTB and Diesel’s Data Protection Officer can be contacted at the email address dpo@otb.net.

Search

Marketing

Diesel S.p.A. will be able to process Biographical Data, Contact Data and Purchase Data for advertising activities on the social networks to which I am subscribed or sending advertising or direct sales material, carrying out market research, sending commercial promotions and discounts reserved to customers, commercial information - possibly also customized - with automated contact methods (e-mail, newsletters, SMS, MMS, messaging platforms, etc.) and traditional contact methods (mail).
We remind you that by joining the loyalty program, if you do not give the marketing consent, you will not receive any promotional communications but you will receive service communications concerning benefits to which you are entitled due to your registration to the loyalty program.
You can at any time withdraw your consent to receive the above-mentioned communications by clicking on the appropriate option in each email received, as well as by writing to the address privacy@diesel.com, or otherwise contacting Diesel S.p.a. at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.

Search

The Joint Controllers will be able to process the Biographical Data, the Contact Data, the Sales Data, the Purchase Data, the Loyalty Data, Tracking of Newsletters Data and Actions Data and the Navigation Data for profiling purposes, or for analysis on your purchasing preferences consisting of automated processing of the above mentioned data. This processing is aimed at analytically knowing or predicting your purchasing preferences also in order to create customers profiles, and customize the commercial offer so that it is more in line with your preferences.

You can at any time withdraw your consent to be profiled by writing to the address privacy@diesel.com, privacy@otb.net or otherwise contacting the Joint Controller at the addresses indicated at paragraph 1 of the information notice.